Duurzaam ondernemen

Venhorstplant zet zich in voor maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Naast een optimaal bedrijfsrendement heeft Venhorstplant ook oog voor milieu, medewerkers en maatschappij.

Verder is Venhorstplant deelnemer aan Milieu Project Sierteelt (MPS-ABC). MPS-ABC werkt als een meetlat die aantoont in hoeverre de bedrijfsvoering milieuvriendelijk is. Het is opgebouwd uit verschillende niveau’s, te weten: MPS-A, MPS-B en MPS-C. Wij zijn in het bezit van het MPS-A certificaat, de meest milieuvriendelijke variant.