• Habitus: Heester
  • Blad: Groen, Grijs, Rood, Geel
  • Bloemen: Ligt aan de soort
  • Afmeting: 20 cm. t/m 4m.
  • Bloeiperiode: Ligt aan de soort
  • Winterhardheid: Van goed winterhard tot zeer winterhard

Plantadvies:

Graaf een zodanig diepe en brede sleuf dat een kale wortel of een ingegaasde wortelkluit er ruim in past (anderhalf maal de breedte en de hoogte van de kluit).
Spit de bodem van de sleuf, zodat de wortels losse grond vinden om vlot verder te groeien (‘aanslaan’).
Meng de tuingrond in de sleuf met Vivimus universeel DCM (kalkhoudende grond) of Vivimus tuinturf DCM (voor zuurminnende planten). Dit Organisch bodemverbeterend middel, speciaal ontwikkeld voor het aanplanten van Heesters, Hagen en Bomen, creëert de ideale omstandigheden voor een snelle inworteling en een geslaagde aanplanting.
Leg de planten eerst uit, kijk daarbij goed naar hun vorm. Er is altijd een ‘voorkant’ en een ‘achterkant’.
Laat een plant met kale wortels nooit in de wind of in de zon liggen. Laat de wortels verpakt in de zak tot het moment van aanplanten. Een plant met kale wortels dient binnen 24 uur met de wortels in de grond te staan, anders drogen de wortels uit. Planten met kluit kunnen indien nodig twee dagen boven de grond blijven; dek de kluiten in geval van veel wind toe met een zeil/doek om uitdroging van de kluit te voorkomen.
Bij gaaskluiten is het noodzaak het gaas los te snijden en dan kunt u het laten liggen, dit vergaat vanzelf. Bedek de wortelkluit met grond (minimaal een handbreedte op de kluit) en trap voorzichtig aan. Daarna rijkelijk water geven.
Haagplanten uit pot kunt u het jaarrond aanplanten; let op; een haag die in de zomer wordt aangeplant vanuit een pot vraagt gedurende de zomer ook de aandacht als zijnde een potplant! Bij droog en warm weer kan dit betekenen dat de haag elke dag water nodig heeft!
Onder droge omstandigheden is het raadzaam om de sleuf half te vullen en vol te laten lopen met water. Rustig weg laten lopen en daarna verder met grond aanvullen.
Een rechte haag moet ook kaarsrecht worden geplant. Span eventueel een touw als hulpmiddel.
Haagplanten uit de volle grond kunt u aanplanten, afhankelijk van het weer, vanaf begin november tot uiterlijk half april. De beste planttijd is nog altijd het najaar; de bodemtemperatuur is dan nog voldoende hoog om de plant een goede (wortel) start te geven. Hoe later in het voorjaar u een haag aanplant, hoe meer verzorging deze vraagt met water geven.

Snoeien:

Na het aanplanten blijft snoeien beperkt tot de zijkant van pas geplante hagen. Alleen Ligusterhagen worden direct gesnoeid, om zo een dichte vertakking te krijgen. Bij andere heesters laat u de toppen doorgroeien tot de gewenste hoogte is bereikt.
Snoeien kan het beste één of twee maal per jaar gebeuren: eind mei en eind juli/begin augustus. Snoei niet tijdens zonnig zomerweer, dat geeft verbranding.
Een haag die in de nazomer nog nagroeit, maar wel strak moet zijn mag u half september nogmaals snoeien. Niet later, dat kan nachtvorstschade geven.
Voor een optimale belichting en om uitzakken te voorkomen moet een haag recht worden gesnoeid, of enigszins breder naar onderen toe. Maar nooit andersom!

Tip!
Voordat Buxus wordt gesnoeid, verdient het aanbeveling om de struiken nat te maken. Dit voorkomt zonnebrand en bruine blaadjes.

Zorg voor een goed geslepen snoeischaar of elektrische “snoeier” want grote wonden bij het snoeien geeft een opening voor schimmels en bacteriën.

Bemesten:

Voor de conditie van haagplanten is voeding belangrijk, omdat de vitaliteit nauw samenhangt met hun gezondheid.
Geef in het voorjaar van april t/m juni en in de nazomer van augustus t/m september Organische Meststof voor Hagen,Taxus & Coniferen bv. Van DCM. Dit is een samengestelde organische zachtwerkende meststof voor een rustige groei van coniferen, naaldbomen, sparren, taxus en hagen met magnesium voor mooie bladkleuren en gezonde naalden

Speciaal:

Hagen in de tuin worden meestal met een bepaald doel aangeplant, ze dienen om een begrenzing aan te duiden, schaduw te bezorgen, windbescherming, geluidswering te bezorgen of inkijk van buren te voorkomen. Hagen zijn belangrijke leefgebieden van wilde planten en dieren. Ook worden hagen aangeplant om de tuin in te delen in zogenaamde ‘tuinkamers’ en worden ze ook als achtergrond van een border of bloemenperk aangeplant. Deze ruimtelijke indeling in kamers is niet alleen esthetisch maar ook praktisch wanneer men de verschillende functies van een tuin wil begrenzen; bijvoorbeeld om de speeltuin te scheiden van een rozentuin, de bloementuin van de vijver, gewassen bescherming willen geven in een moes- of kruidentuin, of een mooie hoek wilt creëren. Een tuin die zo is opgebouwd geeft niet in één oogopslag zijn geheimen bloot en nodigt uit tot wandelen en ontdekken.
Uiteraard is niet elke tuin geschikt en moet men wel over een vrij grote oppervlakte beschikken als men tuinkamers wil toepassen.
In buitengebieden, tussen de vaak eentonige akkers en weiden zijn het langwerpige eilandjes, die voor de natuur ontzettend belangrijk zijn. Door de grote variatie in begroeiing bieden hagen aan planten en dieren veel mogelijkheden. Dieren bieden ze beschutting, een leefgebied,broedplaatsen, voedsel en een verbindingsweg tussen de open velden. Een haag is dus niet alleen mooi en praktisch, hij is ook zeer functioneel.